Socialsekreterare inledde relation med klient – Lex Sarah-anmäls som ett allvarligt missförhållande

september 11, 2019 Av av admin

En socialsekreterare, anställd på Gävle kommun, upptäcktes ha inlett en relation med sin klient. Nu har kommunen Lex Sarah-anmält händelsen som ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/socialsekreterare-inledde-relation-med-klient-lex-sarah-anmals-som-ett-allvarligt-missforhallande