Rekordstora mängder järnvägsgods i Göteborgs hamn

januari 23, 2020 Av av admin

Mängden gods som fraktas via järnväg har aldrig varit större i Göteborgs hamn. Något som kan spela en avgörande roll när hamnen vill minska utsläppen av koldioxid.
– Vi vill se mer järnvägsgods, och vi fortsätter att investera, säger Elvir Dzanic, VD för Göteborgs hamn.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/rekordstora-mangder-jarnvagsgods-i-goteborgs-hamn