Författare: admin

Rekordstora mängder järnvägsgods i Göteborgs hamn

Mängden gods som fraktas via järnväg har aldrig varit större i Göteborgs hamn. Något som kan spela en avgörande roll när hamnen vill minska utsläppen av koldioxid. – Vi vill se mer järnvägsgods, och vi fortsätter att investera, säger Elvir Dzanic, VD för Göteborgs hamn. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/rekordstora-mangder-jarnvagsgods-i-goteborgs-hamn

av admin januari 23, 2020 Av

Polisen: Ofta unga kvinnor kring grovt kriminella

Polisen beslagtog sprängmedel och vapen i en lägenhet i Torvalla. I lägenheten fanns också två tjejer som inte misstänks ha med beslaget att göra. Nu berättar polisen Sanna Matsson om de kvinnor som finns i periferin kring grovt kriminella män. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/ofta-unga-kvinnor-kring-grovt-kriminella

av admin januari 23, 2020 Av

Försvarsövning ska visa hur samhället är rustat för angrepp

Det var 33 år sedan en nationell totalförsvarsövning genomfördes i Sverige. Under 2020 är det dags igen och övningar i hela landet och Blekinge kommer genomföras för att se hur samhället står rustat att hantera ett väpnat angrepp. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/sa-forberedda-ar-blekinges-kommuner-pa-vapnat-angrepp

av admin januari 23, 2020 Av